Pikalainojen riskit

Home / Pikalainojen riskit

Pikalainojen riskit

Pikalainat, eli pikavipit tai englanniksi ”palkkapäivä lainat” ovat nykyaikainen, helppo ja nopea tapa hakea lainaa eri yrityksiltä monenlaisiin tarpeisiin. Luonteeltaan pikalainat ovat nimensä mukaisesti lyhytkestoisia ja usein perinteisiä pankista haettavia lainoja pienempiä. Suurin osa haetuista lainoista onkin alle tuhannen euron suuruisia. Tyypillistä pikalainoille on niiden helppo ja nopea saatavuus ja suuri näkyvyys mainostiloissa ja mediassa. Pikalainat houkuttelevat etenkin nuoria henkilöitä, mutta niitä käytetään paljon myös perustarpeiden kattamiseen, kuteen ruokaan ja vaatteisiin perheelle. Pikalainojen kääntöpuolena ovat korkeat korot pitkällä aikavälillä ja se, että niitä hakeva henkilö ei aina välttämättä punnitse maksukykyään loppuun saakka. Maksujen viivästyessä lyhytaikaisesta lainasta voi tulla pitkäaikainen taakka, joka johtaa pahimmillaan lainan ottajan luottotietojen menetykseen.

Pikalainojen vaaroista ja ongelmista varoittavia uutisia on saatavilla paljon, mutta lainoja markkinoivien mainosten antama mielikuva nopeasta helpotuksesta ja oikotiestä onneen juurtuu huomaamattomasti tavallisen kuluttajan mieleen. Pikalainaa on helppo hakea sähköisesti internetin välityksellä, eikä laina- aikeissa tarvitse lähestyä kavereita tai sukulaisia. Parhaimmillaan lainan avulla selviää pinteestä kuun lopussa ennen palkkapäivää tai onnistuu antamaan muille silotellun kuvan omasta taloudellisesta tilanteestaan. Helposti ja nopeasti lainattavalla rahalla on kuitenkin myös kääntöpuolensa, jonka kanssa käyttäjä joutuu tekemiseen mikäli lainan takaisinmaksussa ilmenee ongelmia. Pahimmassa tapauksessa pikalaina maksetaan pois toisella, ja lainan ottanut henkilö saattaa menettää lopulta luottotietonsa. Pikalainaa voi hakea vaikka baari- iltaa varten hetken mielijohteesta. Myös peliriippuvuuden rahoittamisesta pikalainojen avulla on puhuttu julkisuudessa. Pikalainojen aiheuttamat maksuvaikeudet näkyvät myös kuntien velkaneuvonnassa, jossa asiakkaat ovat enimmäkseen nuoria aikuisia ja velkaantuminen alkanut pikalainojen holtittomasta käytöstä tai pikalainat ovat ainakin osasyy hallitsemattomaksi äityneeseen tilanteeseen.

Pikalainan hakeminen on tehty helpoksi, nopeaksi ja houkuttelevaksi. Mainonnassa toistuu lainan esitteleminen täysin normaalina vaihtoehtona erilaisten hankintojen rahoittamiselle ja painotus siitä, että jokainen tarvitsee lainaa jossain vaiheessa elämäänsä. Lainan hakeminen tehdään kevyen oloiseksi ja päätöstä pyritään helpottamaan painottamalla kuluttajalle, että hän todella ansaitsee sen mitä haaveileekaan lainarahalla rahoittavansa. Harva jaksaa tuskin perehtyä monimutkaisiin lainaehtoihin, kilpailuttaa lainoja ja lainan ottaminen saattaa liittyä esimerkiksi nopeasti ohimenevään tarjoukseen, jolloin aikaa syvällisemmälle lainaehtoihin perehtymiselle ei ole.

Lainaa hakiessaan hakijan ei tarvitse täyttää monimutkaisia hakemuksia eikä lainaa myöntävä yritys pysty kartoittamaan myöntämänsä lainan riskejä kovinkaan perusteellisesti tai selvittämään hakijan taustoja tarkasti. Lainojen suurilla kuluilla pyritäänkin usein kattamaan riskejä, joita tähän lainamuotoon liittyy. Säännöllisiä tuloja ei välttämättä tarvita lainan saamiseksi. Vaikka pikalainoja ei lähtökohtaisesti ole mahdollista saada mikäli hakijalla on merkintöjä luottotiedoissa, voi lainaa hakevalla henkilöllö silti ilmetä ongelmia takaisinmaksuvaiheessa, tai niitä on jo ilmennyt muilla tahoilla, vaikka luottotiedot ovatkin vielä kunnossa.

Ongelmia pikalainoista saattaa koitua etenkin nuorille lainan ottajille, joille korot, luottotiedot ja taloudenhoito ovat vielä tuntemattomia asioita. Usein ongelmatilanteita aiheuttaakin elämänvaihe, jossa tulot ovat pienimmillään ja itsenäistä elämää vasta opetellaan. Tällaisia ajanjaksoja elämässä ovat mm. opiskelu- ja varusmiespalvelusaika. Ongelmien ilmaantuessa saatavilla olevaa apua tai mahdollisuutta sopia maksuaikataulusta ei usein osata hyödyntää. Myös vanhemmat saattavat yrittää auttaa velkaantuneita lapsiaan taloudellisesti, eikä velkaantumisen taustalla liittyvään ongelmaan, kuten peliriippuvuuteen tai hallitsemattomaan nettiostosten tekemiseen osata kiinnittää huomiota. Nuoret ovat alttiimpia myös mainonnan vaikutuksille, eikä pikalainamainoksiin osata suhtautua välttämättä millään tavalla kriittisesti ja epäillen.

Jatkuva altistuminen erilaiselle mainonnalle on varmasti osasyynä sille, miksi pienlainoille on runsaasti kysyntää. Sosiaalinen media on täynnä elämyksiä ja hyödykkeitä, joihin suurimalla osalla seuraajista ei todellisuudessa ole varaa. Sosiaalinen media on toimiva väline sekä vaikutteiden vastaanottamisessa, sekä mielikuvien luomisessa muille. On hyvin todennäköistä, että ihailemaansa henkilöä sosiaalisessa mediassa seuraava, usein iältään nuori kuluttaja haaveilee juuri niistä tuotteista, joita ihailun kohdekin käyttää. Kulutushyödykkeistä on tullut myös keino viestittää muille kuulumisesta tiettyyn sosioekonomiseen luokkaan ja keino arvostella muita. Etenkin nuorilla samastumisen tarve on usein huomattava ja huomiota ja hyväksyntää voidaan hakea erilaisin keinoin, joista yksi on tiettyjen kalliiden brändien suosiminen.

Nuorten velkaantumisen lisäksi myös eläkeläisten velkaantuminen on noussut esille. Eläkkeelle siirryttäessä tulotaso usein tippuu, mikä saattaa aiheuttaa sen, ettei saavutettua elintasoa enää pystytä ylläpitämään. Mukavuuksia saatetaan pyrkiä kattamaan pikalainojen avulla, mutta joskus syynä velkaantumiselle voi olla myös tarve tukea jälkikasvua taloudellisesti. Vanhemmalle ikäluokalle kynnys avun hakemiseen velkatilanteessa voi olla vielä korkeampi kuin nuoremmille, sillä etenkin ikäihmisten keskuudessa asenteet velaksi elämisen paheksuttavuudesta istuvat edelleen tiukassa.

Yksi pikalainoihin liittyvistä ongelmista on se, että niitä hakeva henkilö harvemmin tutustuu lainan ehtoihin tai kuluihin korkoineen. Pikalainojen korot vaihtelevat runsaasti ja saattavat olla pahimmillaan useita satoja prosentteja. Lainsäädännön avulla on pyritty puuttumaan koronkiskontaan ja pikalainojen mainontaan, mutta suurin vastuu lopullisesta päätöksestä hakea lainaa on kuluttajalla itsellään. Sen jälkeen kun alle 2000 euron pikalainoille määrättiin korkokatoksi 50%, on pienten lainojen tilalle tullut suurempia ja pidempiaikaisia lainoja ja myönnettyjen pienten pikalainojen määrä vähentynyt ja pikalainayrityksiä on aikaista huomattavasti vähemmän, mutta otettujen pikalainojen suuruus on kasvanut huomattavasti.

Mediassa on tullut esille joitain tapauksia, joissa henkilö on hakenut lainaa onnistuneesti toisen henkilön tiedoilla. Ennenkuulumattomia eivät ole myöskään tapaukset, joissa pikalainaa on haettu jonkun tuntemattoman tiedoilla tai läheisen ihmisen, kuten oman puolison tai lapsen nimissä. Pikavipin nimissä on myös yritetty huijata ihmisiltä rahaa. Koska lainaneuvottelua ei käydä eikä lainan myöntäjä näe hakijaa henkilökohtaisesti, riski väärinkäytöksille ja hyväksikäytölle kasvaa.

Pikalainapalvelut ovat ainakin osasyynä monien velkaantuneiden velkakierteeseen ja pahimmillaan velkoja saattaa kertyä päällekkäin kymmeniä. Pikalaina voi myös olla viimeinen yritys välttyä velkojen menemiseltä perintään. Velkaantumisella on kauaskantoisia vaikutuksia maksuongelmaisen lisäksi koko yhteiskunnalle. Velkoihin ja perintään liittyvät tapaukset muun muassa käräjäoikeudessa ovat lisääntyneet pikalainayritysten yleistyttyä huomattavasti. Velkaantuminen voi johtaa luottotietojen menettämiseen ja kun ulosottovelkojen perintä tulee verottamaan velkaantuneen tuloja mahdollisesti vuosien ajan, ei rahan hankkiminen työtä tekemällä houkuttele.

Helpoilla ja nopeilla pikalainoilla on synkkä kääntöpuolensa, joka voi yllättää etenkin monen nuoren ja kokemattoman, talouden hoitamista opettelevan lainan ottajan, mutta myös tottuneen rahankäyttäjän. Pahimmillaan pikalainoista voi koitua lainan ottaneelle velkakierre, jonka seurauksena on luottotietojen menetys ja syrjäytymisriskin lisäksi lopputuloksena voi olla mittava lasku yhteiskunnalle velkaantuneen henkilön oikeuskulujen ja syrjäytymisen myötä. Sen lisäksi että pikalainoihin pyritään vaikuttamaan lainsäädännön ja rajoitusten kautta, olisi tärkeää vaikuttaa myös asenteisiin, joita lainaksi elämiseen liittyy. Tällä hetkellä asenne erilaisia lainoja kohtaan on myönteinen ja ihmiset elävätkin velaksi enemmän kuin koskaan ennen. Myös raha- asioihin liittyvän tiedon lisääminen ja talouteen liittyvistä asioista keskusteleminen kouluissa, kuten lukioissa ja ammattikouluissa voisi auttaa nuoria selviytymään taloudellisista haasteista itsenäistymisen kynnyksellä. Nuorille pitäisi painottaa kriittistä medialukutaitoa niin pikalainamainonnan, kuin kalliiden kulutushyödykkeidenkin suhteen, että heillä olisi tarvittavat eväät tarkastella lainoja ja velaksi elämistä kriittisesti.